Follow us on Youtube.  | Follow Website !

Search Suggest

Agent17

Thông tin cơ bản:

Cuộc sống td tại trường Hexa đầy những mỹ nhân.

Bạn vào vai một Nerd tìm thấy một chiếc điện thoại bị hư hỏng sau một vụ tai nạn gần đó và quyết định lấy nó khỏi hiện trường. Sau đó, bạn nhận được một cuộc gọi đến điện thoại di động được tìm thấy từ một "Agent17", người thực hiện theo bất kỳ lệnh nào được đưa ra.
Agent17 Agent17 Agent17

Tải game:

Njg3NDc0NzA3MzNhMmYyZjZkNjU2NzYxMmU2ZTdhMmY2NjY5NmM2NTJmNTU2ODY3NTY1NTUxNzI0MTIzNGY1MDMzNzY0MjczNjEzMzc3NTU1YTU5MzA0YjM4NzMzMTRhNmY0MjU2NGMzNDJkMzk2NzQ1NWY2OTRjNjc1MjYxNzc2ZTU5NjEzNDMyMzI2ZTM3Mzg= 713 MB
*Giải nén rồi chạy file "Agent17.exe" để chơi game. Phiên bản hiện tại là 0.12.

Tải bản việt hoá:

Njg3NDc0NzA3MzNhMmYyZjc2NjU3Mjc5NjY2OTZjNjU3MzJlNjM2ZjZkMmY2NzY4Njg2MTM3NzA3ODcxNzgzNDMyNjI= 728 MB
- Đây là bản gốc đã kèm việt hóa. Chỉ cần tải bản này về giải nén rồi chạy file "Agent17.exe" để chơi game. Phiên bản hiện tại là 0.12.

Post a Comment