Follow us on Youtube.  | Follow Website !

Search Suggest

Hướng dẫn cách Fix boot EFI, cài Windows chuẩn UEFI - GPT

Hướng dẫn cách Fix boot EFI, cài Windows chuẩn UEFI - GPT
Xin chào các bạn đã quay lại với TechZezo. Trong bài viết này thì mình sẽ hướng dẫn rất chi tiết cho các bạn cách Fix phân vùng boot EFI (ESP) cho máy tính chạy chuẩn UEFI – GPT, hãy cùng mình bắt đầu nào.

Post a Comment