Follow us on Youtube.  | Follow Website !

Search Suggest

Little Fighter 2 + Dragon Ball Mod

Thông tin cơ bản:

Little Fighter 2 là một trò chơi chiến đấu trên PC miễn phí của Hồng Kông dành cho Windows và là phần tiếp theo của trò chơi Little Fighter. Little Fighter 2 được tạo ra bởi Marti Wong và Starsky Wong vào năm 1999, và đã nhận được một loạt bản cập nhật dài. Trò chơi hỗ trợ tối đa 4 người chơi là con người trên một máy tính và có tổng cộng 8 nhân vật sử dụng cách chơi trực tuyến hoặc đối thủ được điều khiển bằng máy tính. Các nhân vật được điều khiển bằng bàn phím hoặc gamepad. Tất cả các phím có thể được đặt tùy chỉnh thông qua menu cấu hình.

Trong bài viết sẽ bao gồm thêm những bản mod, link tải sẽ tách riêng để những ai thấy mod phù hợp thì có thể lựa chọn trực tiếp trên web.
  • Little Fighter vDragon Ball Z 3.0 (LF vDBZ 3.0)
  • Dragon Ball Z Little Fighter 2 v0.2.8 (DBZ TF2 v0.2.8)
  • Super Dragon Ball Little Fighter 2
Little Fighter 2 Little Fighter 2 Little Fighter 2

Tải game bản gốc:

Njg3NDc0NzA3MzNhMmYyZjYxNmU2Mzc1NzQ2NTJkNmQ3OTJlNzM2ODYxNzI2NTcwNmY2OTZlNzQyZTYzNmY2ZDJmM2E3NTNhMmY2NzJmNzA2NTcyNzM2ZjZlNjE2YzJmNzQ3NTYxNmU2YjY5NjU3NDc0NzI2MTZlMzMzMjMzMzE1ZjYxNmU2Mzc1NzQ2NTVmNmY2ZTZkNjk2MzcyNmY3MzZmNjY3NDVmNjM2ZjZkMmY0NTUzMzg1YTU5MzgzMjY1NzQ0ZjM1NDk3NDQ2NDQ0OTUyNGYzNzY3NjQ2ZjZiNDI0YTZlNWY2Nzc3Njc3YTU5NTU0MTc4NzI0ZTQ2NWY2ZDZiMzM2YTQxNzU1MTNmNjUzZDU1Nzk2ZTc0NDQ1Ng== 29.2 MB

Tải game Little Fighter vDragon Ball Z 3.0:

Njg3NDc0NzA3MzNhMmYyZjYxNmU2Mzc1NzQ2NTJkNmQ3OTJlNzM2ODYxNzI2NTcwNmY2OTZlNzQyZTYzNmY2ZDJmM2E3NTNhMmY2NzJmNzA2NTcyNzM2ZjZlNjE2YzJmNzQ3NTYxNmU2YjY5NjU3NDc0NzI2MTZlMzMzMjMzMzE1ZjYxNmU2Mzc1NzQ2NTVmNmY2ZTZkNjk2MzcyNmY3MzZmNjY3NDVmNjM2ZjZkMmY0NTUxMzA0NDY2NDk0YzQ2NDE3MDVhNDQ2NzM4Njk2NzQ4Nzk3MDU1MzM2YTRkNDI0ODM5NzgzNzMyMzk0YjVhNTI1NzQ3Mzg3MTU1NDY3MDMwNDQ1YTc0NmI3NzNmNjUzZDZiNTY3NzM3NTY2NA== 59.9 MB
*Lưu ý: Bản mod này là độc lập tách rời khỏi game, bạn chỉ cần tải nó về giải nén ra và chơi mà không cần cài game gốc.
Little Fighter vDragon Ball Z 3.0

Tải game Dragon Ball Z Little Fighter 2 v0.2.8:

Njg3NDc0NzA3MzNhMmYyZjYxNmU2Mzc1NzQ2NTJkNmQ3OTJlNzM2ODYxNzI2NTcwNmY2OTZlNzQyZTYzNmY2ZDJmM2E3NTNhMmY2NzJmNzA2NTcyNzM2ZjZlNjE2YzJmNzQ3NTYxNmU2YjY5NjU3NDc0NzI2MTZlMzMzMjMzMzE1ZjYxNmU2Mzc1NzQ2NTVmNmY2ZTZkNjk2MzcyNmY3MzZmNjY3NDVmNjM2ZjZkMmY0NTY2NmU1MDQxNDk3NDUxNTY2ZjM5NGY3MDc5NTM2NjU1NjU0NzRjNzM0YzczNDIzNzRhNTQzMDczNTA3NjYyMmQ3MjRhMzA3YTM0NzI1OTQzNzk3ODUyNTg3NzNmNjUzZDc2NzI2ODYxNDM0Ng== 36.0 MB
*Lưu ý: Bản mod này là độc lập tách rời khỏi game, bạn chỉ cần tải nó về giải nén ra và chơi mà không cần cài game gốc.
Dragon Ball Z Little Fighter 2 v0.2.8

Tải game Super Dragon Ball Little Fighter 2

Njg3NDc0NzA3MzNhMmYyZjYxNmU2Mzc1NzQ2NTJkNmQ3OTJlNzM2ODYxNzI2NTcwNmY2OTZlNzQyZTYzNmY2ZDJmM2E3NTNhMmY2NzJmNzA2NTcyNzM2ZjZlNjE2YzJmNzQ3NTYxNmU2YjY5NjU3NDc0NzI2MTZlMzMzMjMzMzE1ZjYxNmU2Mzc1NzQ2NTVmNmY2ZTZkNjk2MzcyNmY3MzZmNjY3NDVmNjM2ZjZkMmY0NTVhMzAyZDM1Nzc0ZTQ5NDU0ZTY0NDg3MDU2NTMzNzY2NDIzMDY3NjM3MDUxNDI0NjVmNzQ3YTM4NzY0ZDc1NjU2MTZmNTI2NDU2NDczMzM0Njc1YTRlNWE1MTNmNjUzZDQzNmE2MTY0Njg2Yw== 82.2 MB
*Lưu ý: Bản mod này là độc lập tách rời khỏi game, bạn chỉ cần tải nó về giải nén ra và chơi mà không cần cài game gốc. Bản mod này gặp nhiều lỗi vặt hơn 2 bản mod trên.
Super Dragon Ball Little Fighter 2

Post a Comment