Follow us on Youtube.  | Follow Website !

Search Suggest

Lust Campus

Thông tin cơ bản:

Alice yêu dấu của chúng ta vừa đến thành phố lớn để cố gắng biến ước mơ của cha mình thành hiện thực, nhưng cuộc phiêu lưu sẽ đưa cô ấy trải nghiệm những điều mà cô ấy không bao giờ nghĩ đến.

Trong cuốn tiểu thuyết đồ họa người lớn nhiều cuộc phiêu lưu này, bạn sẽ nhập vai thành Alice, một sinh viên kiến trúc. Thông qua cô ấy, bạn sẽ có thể thấy cuộc sống tồn tại trong khuôn viên trường, với tình yêu, khám phá giới tính và các vấn đề mà điều này đòi hỏi sẽ như thế nào. Bạn sẽ có thể đạt được mục tiêu của mình hay không? Hoặc có thể trên đường đi, bạn sẽ phát hiện ra rằng điểm đến của bạn nằm ở nơi khác? Dù câu trả lời của bạn là gì, hãy chuẩn bị để khám phá nó giữa những cảnh quan hệ td đầy khêu gợi và nhục dục.
Lust Campus Lust Campus Lust Campus

Tải game:

Njg3NDc0NzA3MzNhMmYyZjYxNmU2ZjZlNjY2OTZjNjU3MzJlNjM2ZjZkMmY2YTYzNTYzMDZkNjM0NTYyNzUzNA== 395 MB
*Giải nén rồi chạy file "LC-32.exe" để chơi game.

Post a Comment