Follow us on Youtube.  | Follow Website !

Search Suggest

Pokemon Ruby and Sapphire and Emerald

Thông tin cơ bản:

Tại sao Ad lại gói bản Emerald chung với 2 bản game kia? Vì Ad thích bộ 3 này :)

File nén bao gồm 3 bản game.
  • Pokemon Ruby Version
  • Pokemon Sapphire Version
  • Pokemon Emerald Version

Tải game:

Njg3NDc0NzA3MzNhMmYyZjYxNmU2Mzc1NzQ2NTJkNmQ3OTJlNzM2ODYxNzI2NTcwNmY2OTZlNzQyZTYzNmY2ZDJmM2E3NTNhMmY2NzJmNzA2NTcyNzM2ZjZlNjE2YzJmNzQ3NTYxNmU2YjY5NjU3NDc0NzI2MTZlMzMzMjMzMzE1ZjYxNmU2Mzc1NzQ2NTVmNmY2ZTZkNjk2MzcyNmY3MzZmNjY3NDVmNjM2ZjZkMmY0NTYyNGQ1NzU2NWY0NjQzNDQ2NzcwNDg2OTMyNjM3MTJkNGUzNzU0NmY2ZjYzNDI2YTMzNzQ3NjM2NzgzMDdhMzI3NDRmMzk1ZjQ0NjI3OTMwMzI0OTM2NjM1MTNmNjUzZDdhNGM3MDQzNzE2OQ== 15.2 MB

Tải game Emerald việt hoá:

Njg3NDc0NzA3MzNhMmYyZjYxNmU2Mzc1NzQ2NTJkNmQ3OTJlNzM2ODYxNzI2NTcwNmY2OTZlNzQyZTYzNmY2ZDJmM2E3NTNhMmY2NzJmNzA2NTcyNzM2ZjZlNjE2YzJmNzQ3NTYxNmU2YjY5NjU3NDc0NzI2MTZlMzMzMjMzMzE1ZjYxNmU2Mzc1NzQ2NTVmNmY2ZTZkNjk2MzcyNmY3MzZmNjY3NDVmNjM2ZjZkMmY0NTU4NjM0ZTQ5NmQ3MDczMzc2ZDZjNGE3NTUwNWY0ODc0NTQ3NDVmNDQ1NjczNDI1NjZjNTE2NTdhNDE0NDcyNDU1NTRkNGY3NDQxNDkzODc3NGM3ODcwNTY1MTNmNjUzZDc4NDc0MzU5NDQ3MA== 6.32 MB
- Giải nén file sẽ được 1 thư mục "Pokemon Emerald Vietnamese" gồm 7 file con. Bạn hãy dùng giả lập để trỏ tới file "trm-pmeu.gba" rồi chơi như bình thường.
Lưu ý: Không được xoá bất cứ file nào trong thư mục "Pokemon Emerald Vietnamese" vì sẽ gây ra lỗi game.

Post a Comment