Follow us on Youtube.  | Follow Website !

Search Suggest

Kindergarten 2

Thông tin cơ bản:

Kindergarten 2 là phần tiếp theo được chờ đợi từ lâu của Mẫu giáo năm 2017! Sau những sự kiện xảy ra vào thứ Hai, bọn trẻ đã được chuyển đến một ngôi trường hoàn toàn mới. Khám phá tất cả các khu vực mới và các nhân vật mới khi bạn hỗ trợ bọn trẻ với các nhiệm vụ khác nhau của chúng. Cho dù đó là giúp Cindy tìm bạn trai mới, hay giúp người gác cổng trong cuộc chiến với Bob, luôn có một người có thể ... hỗ trợ. Hãy chơi đi chơi lại cùng một ngày thứ Ba tuyệt vời, trong cái được mô tả là "Ngày của chú chó đất với những đứa trẻ lầm lũi."
Kindergarten 2 Kindergarten 2 Kindergarten 2

Cấu hình tối thiểu:

  • OS: Windows 7
  • Processor: Intel Core 2 Duo 2.1 ghz or equivalent
  • Memory: 2 GB
  • Graphics: 2nd Generation Intel Core HD Graphics (2000/3000), 512MB
  • DirectX: 9
  • Storage: 300 MB of free hard disk space

Tải game:

Njg3NDc0NzA3MzNhMmYyZjYxNmU2Mzc1NzQ2NTJkNmQ3OTJlNzM2ODYxNzI2NTcwNmY2OTZlNzQyZTYzNmY2ZDJmM2E3NTNhMmY2NzJmNzA2NTcyNzM2ZjZlNjE2YzJmNzQ3NTYxNmU2YjY5NjU3NDc0NzI2MTZlMzMzMjMzMzE1ZjYxNmU2Mzc1NzQ2NTVmNmY2ZTZkNjk2MzcyNmY3MzZmNjY3NDVmNjM2ZjZkMmY0NTUzNzk2ZjUzNTY0NTM0NGQ0NzcwNDY3NDcxNTAzMzRlNDE3NjQ2Njc0NDU1NDI0NzY2NjM2MzMyNjM3MDQ1Njc2YTM0NzE0OTM0Mzk0YzM0MzQ0NjVmMzQ3NzNmNjUzZDdhN2E2NDVhNzE3NA== 110 MB
- Giải nén rồi chạy file "Kindergarten2.exe" để chơi game. Phiên bản game hiện tải đang là v1.23.

Post a Comment