Follow us on Youtube.  | Follow Website !

Search Suggest

Tạo tệp file Robots txt chuẩn cho Blogspot mới nhất 2021

Tạo tệp file Robots txt chuẩn cho Blogspot mới nhất 2021
Xin chào các bạn. Trong bài viết này thì mình sẽ hướng dẫn rất chi tiết cho các bạn cách tạo một tệp file Robots.txt chuẩn cho Blogspot mới nhất 2021.
Việc khai báo tệp Robots trên Google Search Console để những con bọ của Google lục lọi trang web/blog của bạn nhằm index bài viết mới trên website của bạn. Robot.txt file được cài đặt trong thư mục gốc để cho phép các công cụ tìm kiếm được phép lấy phần thông tin dữ liệu nào ở bên trong web/blog phần nào không được phép lấy.

Post a Comment