Follow us on Youtube.  | Follow Website !

Search Suggest

Space Yandere

Thông tin cơ bản:

Space Yandere là một trải nghiệm câu chuyện dễ thương, đầy kịch tính, trong đó bạn đóng vai một người máy, được tạo ra bởi cô gái điên cuồng yêu thích Luna, đang trên đường đến một hành tinh thiên đường. Trò chơi có nghệ thuật đẹp, nhân vật đáng yêu và âm nhạc hấp dẫn. Mặc dù chứa đựng các yếu tố kinh dị, nhưng cốt lõi của trò chơi là dễ thương. Một lần chơi có thể mất khoảng 45 phút.
Space Yandere Space Yandere Space Yandere

Cấu hình tối thiểu:

  • OS: Windows Vista or later
  • Processor: Intel® Pentium® 4 2.0 GHz
  • Memory: 2 GB
  • Graphics: DirectX 11 GPU
  • DirectX: Version 11
  • Storage: 1 GB of free hard disk space

Tải game:

Njg3NDc0NzA3MzNhMmYyZjYxNmU2Mzc1NzQ2NTJkNmQ3OTJlNzM2ODYxNzI2NTcwNmY2OTZlNzQyZTYzNmY2ZDJmM2E3NTNhMmY2NzJmNzA2NTcyNzM2ZjZlNjE2YzJmNzQ3NTYxNmU2YjY5NjU3NDc0NzI2MTZlMzMzMjMzMzE1ZjYxNmU2Mzc1NzQ2NTVmNmY2ZTZkNjk2MzcyNmY3MzZmNjY3NDVmNjM2ZjZkMmY0NTY2NmU3NTM4NzY1NzRhNzU3MjRlNTA3NDMxNWY1NTcyNDM3NzM1NzY0YTQxNDI0MjUwNzI2YzMyNzY3MzQyNzI1NDZhNjQ3ODZkNzk2YTMwNzg2YjM1NzM0MTNmNjUzZDM3Njg3OTUzNDc3NA== 435 MB
- Giải nén rồi chạy file "Space Yandere.exe" để chơi game.

Post a Comment