Follow us on Youtube.  | Follow Website !

Search Suggest

V.I.R.T.U.E.S.

Thông tin cơ bản:

Đây là một giả lập harem. Bạn, với tư cách là một đứa trẻ giàu có có năng lực học đại học, đấu với 7 cô gái xinh đẹp với hoàn cảnh và tính cách khác nhau. Câu chuyện không chỉ nói về tình dục mà còn về sự lãng mạn và mộng tưởng tình yêu. Hãy thử đắm mình trong các âm mưu, khám phá thêm các cô gái và tận hưởng cảm giác phát triển hậu cung của bạn.

Trong chương bổ sung này, chúng ta sẽ quay ngược dòng thời gian trở lại thời trung học của MC và xem qua những gì đã xảy ra giữa MC trẻ và Theodora trẻ tuổi. Cốt truyện này sẽ bao gồm nhiều tập (tổng cộng từ 2 đến 4 tập) và những gì chúng tôi trình bày ở đây là tập đầu tiên.

Đây là các chương Nếu điều gì xảy ra, tất cả các kịch bản đó xảy ra trong các thế giới song song không liên quan gì đến câu chuyện chính. Tất cả những kịch bản đó đều được yêu cầu bởi những người bảo trợ.
V.I.R.T.U.E.S. V.I.R.T.U.E.S. V.I.R.T.U.E.S.

Tải game:

Njg3NDc0NzA3MzNhMmYyZjYxNmU2ZjZlNjY2OTZjNjU3MzJlNjM2ZjZkMmY1NDM0NTE2NTQ0NjQ1NjMzNzUzMQ== 5.05 GB
- Giải nén rồi chạy file "VIRTUES.exe" để chơi game. Phiên bản hiện tại là v14.5.

Tải bản việt hoá:

Njg3NDc0NzA3MzNhMmYyZjc2NjU3Mjc5NjY2OTZjNjU3MzJlNjM2ZjZkMmYzMDc2NzIzNTM5Njc2OTZiMzMzMDY4Njc= 4.44 GB
- Đây là bản gốc đã kèm việt hóa. Chỉ cần tải bản này về giải nén rồi chạy file "VIRTUES.exe" để chơi game. Phiên bản hiện tại là 13.5.

Post a Comment