Follow us on Youtube.  | Follow Website !

Search Suggest

Hướng dẫn cài Ubuntu song song với Win 10 không cần USB chi tiết nhất 2021

Nhiều người dùng Windows vẫn có thể cài Ubuntu trên máy tính của họ, nhằm mục đích phục vụ công việc hoặc học tập của mỗi người. Chúng ta hãy di tìm hiểu hệ điều hành Ubuntu là gì nhé? Ubuntu là một trong những bản phân phối quan trọng nhất của hệ điều hành Linux. Ubuntu được cung cấp miễn phí và chạy trên hầu hết các máy tính.Người dùng máy tính Windows vẫn có thể chạy cùng lúc các phiên bản hệ điều hành trên máy tính hoặc chạy 2 hệ điều hành song song, như chạy Ubuntu song song trên Windows.

Post a Comment