Follow us on Youtube.  | Follow Website !

Search Suggest

My Yandere Sister loves me too much!

Thông tin cơ bản:

Đồng nghiệp của em trai tôi là ảnh hưởng xấu đến anh ấy! Luôn luôn mời anh ấy trộn và nói với anh ấy những điều như "thật kỳ lạ khi anh để em gái của mình cho bạn ăn trưa" hoặc "anh chị em không nên nắm tay nhau, hành động tất cả tình yêu-dovey". Tôi không thể để họ cản trở mối quan hệ của tôi với người anh trai quý giá của mình bằng cách lấp đầy đầu anh ấy bằng những thứ vớ vẩn này. Tệ hơn nữa là những người phụ nữ lén lút ở văn phòng của anh ta, những người cố gắng bắt chuyện anh ta khi tôi không có mặt! Sẽ tốt hơn nếu anh ấy không phải đi làm và cứ để tôi chăm sóc anh ấy thì sẽ không ai cản đường tôi và tôi sẽ để anh ấy cho riêng mình, theo cách của nó! Tôi yêu anh ấy và tôi sẽ làm cho anh ấy nhận ra anh ấy cũng yêu tôi.
hentai game hentai game hentai game

Cấu hình tối thiểu:

  • OS: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
  • Processor: 2.0 GHz Core 2 Duo
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: DirectX compatible
  • DirectX: 9.0c
  • Storage: 1 GB of free hard disk space

Tải game:

Njg3NDc0NzA3MzNhMmYyZjYxNmU2ZjZlNjY2OTZjNjU3MzJlNjM2ZjZkMmY2NDM3NjMzMjc1MzI2NzM5NzAzNA== 439 MB
- Giải nén rồi chạy file "yandere_sister.exe" để chơi game.

Tải game bản việt hoá:

Njg3NDc0NzA3MzNhMmYyZjc2NjU3Mjc5NjY2OTZjNjU3MzJlNjM2ZjZkMmYzOTM3NmE2NzM4NzA3MDM3NjczMDZkNjU= 418 MB
- Đây là bản gốc đã kèm việt hóa. Giải nén rồi chạy file "yandere_sister.exe" để chơi game.

Post a Comment