Follow us on Youtube.  | Follow Website !

Search Suggest

Microsoft Access có tính năng gì?

 Microsoft Access là một thành viên của dòng ứng dụng Microsoft 365 và là một công cụ năng suất mạnh mẽ  cho người dùng doanh nghiệp. 

Giống như Microsoft Excel, bạn có thể sử dụng Access để xem và chỉnh sửa dữ liệu. Tuy nhiên, Access mạnh hơn Excel và có thể xử lý nhiều dữ liệu hơn cùng một lúc. 

Đây là tất cả những gì bạn cần biết về Microsoft Access.

Microsoft Access là gì?

Microsoft Access là một hệ  quản trị cơ sở dữ liệu của Microsoft. Nó sử dụng Microsoft Jet Database Engine và là một phần của bộ  Microsoft Office. 

Microsoft Access cung cấp chức năng  cơ sở dữ liệu và khả năng lập trình. Để tạo các màn hình (biểu mẫu) dễ điều hướng. Nó giúp bạn phân tích một lượng lớn thông tin và quản lý dữ liệu một cách hiệu quả.

Microsoft Access khác biệt so với Excel như thế nào?

Cả Microsoft Excel và Access đều có thể được sử dụng để lưu trữ dữ liệu, vì vậy nhiều người nghĩ rằng chúng có thể khá giống nhau. Nhưng thực tế thì chúng hoàn toàn khác nhau. 

Excel là một chương trình bảng tính  được sử dụng chủ yếu. Sử dụng nó cho các dự án tùy chỉnh và  tính toán nhanh Hầu hết người dùng Excel chỉ làm việc với vài chục hoặc vài trăm ô dữ liệu cùng một lúc. Và Excel là một lựa chọn tuyệt vời để vẽ  biểu đồ và vẽ các phép tính và điểm dữ liệu đó.

Mặt khác, Microsoft Access được tạo ra để lưu trữ và quản lý  lượng lớn dữ liệu theo cách có thể dễ dàng truy cập và sử dụng trong các ứng dụng khác nhau. Trong khi người dùng Excel viết trực tiếp vào bảng tính của họ,  cơ sở dữ liệu Access cũng được thao tác. Hầu hết các công ty cũng kết hợp Access với các  ứng dụng khác. Khi các ứng dụng khác này tạo dữ liệu, hoạt ảnh sẽ tự động được chuyển sang Access.

Cách sử dụng Microsoft Access

Dưới đây là tổng quan về các yếu tố chính của Access và cách chúng được sử dụng.

Bảng

Access lưu trữ dữ liệu của nó trong các bảng. Bạn có thể xây dựng một cơ sở dữ liệu duy nhất bao gồm tất cả dữ liệu cho toàn bộ dự án - cơ sở dữ liệu này thường được gọi là cơ sở dữ liệu "phẳng".

Cơ sở dữ liệu quan hệ

Tuy nhiên, hầu như luôn dễ dàng hơn khi tạo nhiều bảng, mỗi bảng chứa các phần tử của dữ liệu cần được theo dõi cho một dự án (ví dụ, một doanh nghiệp có thể duy trì các bảng riêng biệt cho dữ liệu sản phẩm, đơn đặt hàng, khách hàng và thông tin vận chuyển). Mỗi bảng có thể liên quan và kết nối với nhau - đây được gọi là cơ sở dữ liệu quan hệ, cho phép các nhà phát triển tạo nhiều cơ sở dữ liệu tương đối đơn giản và liên hệ chúng với nhau.

Biểu mẫu

Các nhà phát triển cơ sở dữ liệu thường tạo những biểu mẫu cho phép người dùng nhập thông tin vào cơ sở dữ liệu mà không cần sử dụng bảng tính. Bằng cách tránh phải nhập dữ liệu trong một bảng giống như bảng tính, ít có khả năng xảy ra lỗi khi nhập dữ liệu hơn nhiều.

Truy vấn

Truy vấn là một phần tử phổ biến khác trong cơ sở dữ liệu Access. Chương trình hỗ trợ các truy vấn phức tạp để tìm thông tin trong cơ sở dữ liệu, điều này có thể quan trọng khi cơ sở dữ liệu chứa hàng nghìn mục nhập.

Báo cáo

Access giúp người dùng tạo  báo cáo tùy chỉnh  nhanh chóng và dễ dàng. Trình hướng dẫn Báo cáo giúp bạn dễ dàng sắp xếp, nhóm và dán nhãn dữ liệu để in và chia sẻ dễ dàng. 

Các thành phần kết hợp với nhau cho phép các doanh nghiệp và tổ chức quản lý và hiểu được lượng lớn dữ liệu mà họ cần lưu trữ. 

Ví dụ: một công ty có thể sử dụng Access để theo dõi hàng tồn kho và doanh số  của họ, trong khi  trường học có thể sử dụng Access để theo dõi học sinh, thông tin cá nhân, điểm số, thành tích, bài tập và dữ liệu giáo viên của họ. Các dự án cụ thể, chẳng hạn như  quản lý các thành viên trong nhóm, nhiệm vụ, thành tích, thời hạn và các hoạt động tiếp theo.

Lời kết

Trên đây là cách share Family Steam. Nếu các bạn có thắc mắc hay khiếu nại bản quyền xin vui lòng comment xuống dưới để mình biết nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật là hiệu quả.

Post a Comment